Pozdravljeni!

Še malo se bomo ukvarjali s statistiko. Tokrat si poglejte, kako podatkom določamo srednje vrednosti.

Prejšnji teden smo s pomočjo Excela in Googlovih preglednic risali grafe (povezava). Tudi pri določanju oz. računanju srednjih vrednosti si lahko pomagamo z računalniškimi preglednicami. Oglejte si spodnje kratke posnetke, v katerih je prikazano, kako to lahko naredimo z uporabo Excela oz. Googlovih preglednic:

NALOGE:

  1. Reši naloge v učbeniku na straneh 273-275, in sicer: 10, 11, 14, 18, 30. Naloge lahko rešiš z uporabo računalniških preglednic ali ,,na roke” v zvezek.
  2. Tabelo s podatki o dnevno potrjenem številu okužb, ki si jo izpolnjeval(a) zadnjič, dopolni še za dneve od 14. 4. 2020 do 22. 4. 2020. Podatke najdeš na https://www.nijz.si/sl/dnevno-spremljanje-okuzb-s-sars-cov-2-covid-19.
  3. Izračunaj povprečno število potrjenih okužb na dan (aritmetično sredino) ter modus in mediano. Pomagaj si z računalniško preglednico (Excel, Google …)

* DODATNE NALOGE:

  1. Iz učbenika reši še naloge 20, 28, 29, 32 (str. 274, 275)
  2. Na spletni strani https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/covid_obcine_20042020_0.pdf poišči podatke o številu potrjenih primerov okužbe v občinah Primorsko-notranjske regije (Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška Dolina, Pivka, Postojna) in jih zapiši v tabelo.
  3. Podatke prikaži z vrstičnim diagramom.

** IZZIV:

  1. Na spletu poišči podatke o številu prebivalcev za vsako od zgoraj navedenih občin.
  2. Za vsako od občin izračunaj število potrjenih primerov okužbe na 100 prebivalcev.
  3. Kaj nam pove ta podatek?

učiteljice Vida, Petra, Meta

(Visited 284 times, 1 visits today)