POZDRAVLJENI!

Kako vam je šlo sredino šolsko delo?

Nekaj učencev mi je oddalo vse potrebne izdelke, nekaj pa vas je takih, ki jih niste oddali.

Rada bi še enkrat poudarila, da ne bo potem slabe volje: vse, kar je obvezno oddat, je obvezno. Oddane naloge bodo lahko tudi del ocen, ki jih bomo pridobili v bližnji prihodnosti. In to se dotika vseh predmetov.

Poleg tega pa vas naprošam, da poskrbite za takšne zapise nalog, ki bodo berljivi. Opažam namreč, da nekaj učencev nakraca nalogo in jo potem še slabo fotografirano odda. Takšne naloge namreč ne morem pregledat, ker je nevidna, meglena oz. neberljiva.


Današnjo uro bomo še vedno namenili utrjevanju samostalnika.

Najprej si preglejte nalogo od zadnjič.

Poslušajte posnetke in po potrebi popravite.

Še en namig – PREPIŠITE SI GA V ZVEZEK!


Ko določamo spol množinskim samostalnikom, smo velikokrat v zadregi.

Pomagamo si z besedicami

TISTI SO….m.spol (npr. tisti možgani);

TISTE SO…ž.sp. (npr. tiste škarje);

TISTA SO….sr.spol (npr. tista vrata).


 

Prilagam vam DL, lahko si ga natisnete, lahko pa si naloge preprosto prepišete v zvezek in rešite.

VAJE NA DL (delovni list)

 

(Visited 173 times, 1 visits today)