https://www.sviz.si/images/pozitivne-misli-nika-cerar.jpg

SLOVENŠČINA

 • Najprej rešitve nalog, ki ste jih naredili včeraj.

SDZ, str. 74 nal. 1

prvi oblaček – poved a, drugi oblaček – poved b, tretji oblaček – poved c

SDZ, str. 75 nal. 2

prošnja, prosim

SDZ, str. 75 nal. 3

Mateja, zbriši tablo, prosim.

Prosila jo je.

Z besedo prosim.

 • Nadaljujete z delom v SDZ.
 • SDZ, str. 76 4
 • Oglejte si fotografije in preberite besedila ob njih. Odgovorite na vprašanja.
 • SDZ, str. 76 nal. 5
 • Preberite prošnje. Ali tudi vi kdaj izrečete prošnjo? Kdaj? Komu? Kako?
 • V sporazumevanju je zelo pomembno uporabljati besedo prosim. Pogovarjamo se torej o kulturi vljudnega izrekanja prošnje. Rešite 5. nalogo do konca.
 • SDZ 2, str. 77 nal. 6
 • Napišite različne vrste izrekanja prošnje. Pri vsaki razmislite, ali je vljudna ali ne.
 • SDZ, str. 77 – Razmisli in odgovori – ustno
 • SDZ, str. 77 – Dopolni in pomni
 • Preberite povedi in dopolnite zadnjo nepopolno poved.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

 • Prejšnji teden ste reševali naloge na temo LOČEVANJE ODPADKOV JE POMEMBNO.
 • Danes sledi zapis v zvezke.
 • Napišite naslov: LOČEVANJE ODPADKOV JE POMEMBNO in prepišite
 • Ločevanje odpadkov:
 • EKOLOŠKI OTOK: papir, embalaža (kartonasta embalaža, plastenke, pločevinke), biološki odpadki, steklo, ostali odpadki.
 • ZBIRNI CENTER: nevarni odpadki (zdravila, baterije), električni in elektronski aparati, kosovni odpadki, tekstil …
 • Recikliranje je predelava že uporabljenih odpadnih snovi v uporabne predmete. (papir, kovine, steklo, nekatere umetne mase).
 • Znak za recikliranje (narišite ga, pomagajte si z učbenikom)
 • Organske odpadke kompostiramo in uporabimo kot gnojilo.

ČE KDO ŽELI, LAHKO NAREDI ŠE POSKUS.

 • Potrebujemo dve plastenki. Odrežemo ju in sestavimo posamezne dele (glej priponko).
 • Olupimo jabolka in jih narežemo na krhlje. Olupke v plasteh naložimo v plastenko. Krhlje pojemo.
 • Označimo višino odpadkov z alkoholnim flomastrom.
 • V naslednjih tednih opazujemo spremembe in si jih zapisujemo v zvezek.

POSKUS

V PONEDELJEK  PRI NARAVOSLOVJU IN TEHNIKI PIŠEMO PREVERJANJE ZNANJA OD POGLAVJA SVET SNOVI NAPREJ.

MATEMATIKA

Zopet so najprej na vrsti rešitve.

 • Vaje, stran 71 /1. naloga
400 g 37dag 62 dag 21dag 7 g 5 dag 9 g ¼ kg
600 g 630 g 380 g 783 g 941 g 750 g

 

34 dag 140 g 27 dag ¼ kg 1/5 kg 1/10 kg
16 dag 36 dag 23 dag 25 dag 30 dag  40 dag

 

 • Vaje, stran 71/ 2. naloga

Pravilne trditve so: a, c, e

 • Vaje, stran71/ 3. naloga

100 g       ,     500 g

75 dag     ,       1000 g

 • Vaje, stran 72 / 1. naloga

3714,   9340,     1002

 • Vaje, stran 72/ 3. naloga

5265, 5194, 8199, 6830, 324, 6585

 • Vaje, stran 72/ 4. naloga

7152, 6756, 5664, 3582, 6831

 • Vaje, stran 72/ 5. naloga

18, ker je 6 . 3 = 18                        2, ker je 10 : 5 = 2

2, ker je 4 : 2 = 2                            32, ker je 8 .4 = 32

 • Vaje, stran 72/ 6.naloga

70 dl,     3 l 2 dl,      145 dl

853 l,       4 hl 5 l,      6 hl 70 l

4 dag 3 g,           5 kg 3 dag,      70 kg 5 dag

3084 kg,             2006kg,            6 t 72 kg

 

Danes vas čaka preverjanje znanja. Samostojno v 35 minutah rešite naloge v SDZ-ju na strani 25, 26 in 28. ( na strani 26, 4. nalogo izpustite, prav tako celo 27 stran in 9b na strani 28).

V ponedeljek boste dobili rešitve in si naloge popravili. Preko kanala nama boste poslali število točk, ki jih boste dosegli.

BODITE POŠTENI IN DELAJTE BREZ POMOČI!

ŠPORT

 • Ne pozabite na vaje, ki vam jih je poslal učitelj Jure.

https://thumb.pozitivnemisli.com/600/3eW.jpeg

Lepo se imejte

Mateja in Marinka

(Visited 338 times, 1 visits today)