Dear students,

Below, I am sending you the obligations that you are due to fulfill this week. The activities are meant for your practice of the Present Perfect tense.

Z nalogami boste dobro utrdili vaše temelje Present Perfect tense časa s kombinacijami z just, yet, already ki smo ga že veliko utrjevali v šoli. Doma dobro ponavljajte tudi nepravilne glagole.

  • Učb. str. 58/3 – prepis tabele v zvezek
  • Učb. str. 59/4a – reši nalogo v zvezek, prepiši tabelo Remember v zvezek za vaje. Reši nalogo C na str. 59
  • Učb.str. 60/2 – do the reading (natančno preberi besedilo), odgovori na vprašanja o besedilu (nal. 2B)
  • Učb. str. 61/3 (prepiši tabelo v zvezek). Reši nalogi 4A in 4B
  • Učb. str. 61/5 – nova snov: Making offers and suggestions (tvorba prošenj, predlogov) – -prepiši v zvezek vse strukture in napiši primere predlogov glede na spodnje iztočnice.
  • DZ: preveri, če imaš rešene str. 36-37, 40-41. Reši: str. 42, 44 in str. 45/6 (vaje za utrjevanje slovnice)

 

For any questions that tackle the activities above, please contact me via our channel via e-asistent. We will do the check-up there.

Best,

Your teacher

 

(Visited 63 times, 1 visits today)