Pozdravljeni! Pa sva spet z vami. Danes vam na željo nekaterih staršev pošiljava vprašanja s katerimi boste lahko ponovili snov pri DRU in NIT. Takšnih vprašanj ste že navajeni. Na vprašanja lahko odgovorite ustno, lahko na kratko v zvezek ali pa si jih zgolj preberete. Izbira je vaša. Če boste odgovarjali si delo razporedite na več dni, saj je vprašanj veliko.

DRU – PONOVIMO

 1. Kakšna je razlika med skico in načrtom?
 2. Kaj je tloris?
 3. Kaj nam pove merilo?
 4. S čim si pomagajo kartografi pri risanju zemljevida?
 5. Zakaj imajo zemljevidi legendo?
 6. Kaj je kompas?
 7. Poimenuj dele kompasa.
 8. S katerimi naravnimi pojavi si lahko pomagamo pri določanju strani neba?
 9. V katero smer kaže senca opoldne?
 10. Kako poiščemo zvezdo Severnico?
 11. Kaj vpliva na nastanek naselij?
 12. Kaj je značilno za podeželska naselja?
 13. Kaj je značilno za mestna naselja?
 14. Poimenuj svoj domači kraj in občino, v kateri živiš?
 15. Kaj je značilno za občine?
 16. Zakaj so pokrajine v Sloveniji zelo raznolike?
 17. Naštej naravne pojave.
 18. Kaj štejemo pod naravno dediščino?
 19. Naštej različne reliefne oblike.
 20. Kakšna je razlika med kotlino in dolino?

PONOVIMO -NIT

 1. Koliko časa potrebuje Zemlja za svoj obhod okoli Sonca?
 2. Koliko časa potrebuje Zemlja, da se zavrti okoli svoje osi?
 3. Svetel del dneva se začne s ___________, konča pa z__________.
 4. Kaj je značilno za osojna in kaj za prisojna pobočja?
 5. Zakaj vidimo predmete?
 6. Naštej naravna in umetna svetila!
 7. Kaj je značilno za prozorne, prosojne in neprosojne snovi?
 8. Kako se širi svetloba?
 9. Koliko Luninih men poznamo?
 10. Kako imenujemo silo, ki telesa vleče proti tlom?
 11. Od česa je odvisno gibanje živali in ljudi?
 12. Naštej nekaj različnih vrst gibanja živali!
 13. Naštej različne površine za gibanje in povej čemu so namenjene!
 14. Kdo mora upoštevati prometna pravila?
 15. Naštej opremo kolesa in kolesarja!
 16. Naštej vrste prometnih znakov!
 17. Zakaj uporabljamo vodo?
 18. Kako voda v naravi kroži?
 19. Naštej lastnosti vode!
 20. Zakaj rečemo, da je voda dobro topilo?
 21. Ali je vsa voda v naravi pitna?
 22. Kaj moramo narediti z onesnaženo vodo?
 23. Kje očistimo onesnaženo vodo?
 24. Opiši peščeni filter!
 25. Od kod priteče voda v pipo? ( pada dež, voda odteče v zemljo,…..)
 26. Kako lahko pretakamo vodo iz ene posode v drugo?
 27. Iz česa so zgrajeni cevni sistemi?
 28. Vodovodni sistem je_________________________ cevni sistem.
 29. Centralna kurjava je_____________________ cevni sistem.
 30. Kako delujejo magneti!?
 31. Katere predmete privlačijo magneti?
 32. Kaj se zgodi, če železni predmet drgnemo ob magnet?
 33. Kje uporabljamo magnete?
 34. Magnet ima dva pola. Katera?
 35. Katera pola se privlačita, katera se odbijata?
 36. Od kje dobimo električno energijo?
 37. Zakaj jo uporabljamo?
 38. Naštej vire električne energije!
 39. Naštej porabnike električne energije!
 40. Vrste elektrarn!
 41. Kaj so prevodniki? Naštej jih!
 42. Kaj so izolatorji? Naštej jih!
 43. Nevarnosti električnega toka!
 44. Nariši shemo električnega kroga.
 45. Kdaj žarnica v el. krogu sveti?
 46. Kako varčujemo z električno energijo?

Pozdravček Mateja in Marinka

 

 

 

 

(Visited 257 times, 1 visits today)