Snov: Sestavljanje vzporednih sil

Na spodnji povezavi na straneh od 139 do 142 natančno preberi razlago o sestavljanju vzporednih sil in si pozorno oglej animacijo.

https://eucbeniki.sio.si/fizika8/154/index.html

Reši naloge v delovnem zvezku na straneh 59 in 60.

(Visited 105 times, 1 visits today)