Velja za vse učne skupine.

Pripovedna dela: Ivan Tavčar: Tržačan

V zvezek za književnost napiši naslov čez 2 vrstici: PRIPOVEDNA DELA

Nato čez eno vrstico: Ivan Tavčar: Tržačan

V berilu preberi besedilo Tržačan.

Nato v zvezek podnaslov:

 1. Vsebina (odgovori na spodnja vprašanja):
 • Zakaj ima besedilo naslov Tržačan?
 • Katere so glavne in stranske osebe?
 • Označi Vrbarjevega Matevža. Kako se njegova ljubezen do Tomažka spremeni, ko se mu rodi lastni otrok?
 • Označi Tomažka. Opiši njegovo življenje.
 • Katere lastnosti bi pripisali Marušici, Matevževi ženi?
 • Katere lastnosti bi pripisali Tinčetu, njunemu rodnemu sinu?
 • Pripoved lahko razdelimo na tri dele. Katere? Vsakemu daj naslov.
 • V zadnjem delu kratke pripovedi se v dogajanje vključijo vaščani in pripovedovalec – pisatelj. Kakšno vlogo imajo ženske? Izpiši njihova imena, poskusi razložiti njihov pomen.
 • Česa si je Tomažek zaželel nekega jesenskega dne, ko je ležal pod drevesom? Kaj se je zgodilo?
 • Književnemu besedilu lahko vedno določimo temo. Ta je lahko npr. ljubezenska, socialna, zgodovinska … Kakšno temo ima besedilo Tržačan? Pravilno poveži levi in desni stolpec: temo z razlago.

______ zgodovinska         1 govori o ljubezenskem razmerju med fantom in dekletom

_____ ljubezenska             2 v ospredju je pomemben zgodovinski dogodek, vojna ipd.

_____ socialna                  3 govori o socialni neenakosti med posameznimi sloji ljudi, o težkih

usodah in nepravičnosti

Drugi podnaslov:

 1. Slog besedila

Izpiši tri primere pomanjševalnic.

Izpiši tri primere ali komparacije.

Pa še to: zagotovo te na domači polički čaka kakšna davno pozabljena knjiga, ki komaj čaka, da jo vzameš v roke. Zdaj je pravi čas tudi za branje!

(Visited 199 times, 1 visits today)