Navodila veljajo za vse skupine obeh oddelkov (9. a in 9. b).

Snov: Enakoroba prizma

Enakoroba prizma je prizma, ki ima vse robove enako dolge (višina je enaka osnovnemu robu).


enakoroba 3-strana prizma

enakoroba 4-strana prizma

enakoroba 6-strana prizma

Naloge reši v zvezek (izpiši podatke, nariši skico, zapiši obrazce, ne pozabi na enote).

  1. Rob pravilne enakorobe tristrane prizme meri 12 cm. Izračunaj površino in prostornino prizme.
  2. Ena stranska ploskev pravilne enakorobe tristrane prizme je kvadrat s ploščino 100 cm2. Izračunaj površino in prostornino prizme.
  3. Osnovna ploskev pravilne enakorobe tristrane prizme meri 4 m2. Izračunaj površino in prostornino prizme.
  4. Kako imenujemo pravilno enakorobo štiristrano prizmo?

 

Snov: Obseg kroga – ponovitev

Na spodnji povezavi reši naloge 1 – 8 na strani 386. Rešuj v zvezek.

https://eucbeniki.sio.si/mat8/838/index6.html

Obrazec za obseg kroga poišči v matematičnih tabelah.

 

Snov: Ploščina kroga – ponovitev

Na spodnji povezavi reši naloge 1 – 9 na strani 395. Rešuj v zvezek.

https://eucbeniki.sio.si/mat8/839/index6.html

Obrazec za ploščino kroga poišči v matematičnih tabelah.

Vadi poštevanko.

Vida, Meta, Petra

(Visited 85 times, 1 visits today)